Dijital Liderlik Programı Tamamlandı!

İngiltere merkezli Sycamore Vakfı tarafından düzenlenen Dijital Liderlik Programı, Bilim ve Teknoloji, Kültür ve Sanat, Medya ve Politika, İş Dünyası ve İşletmeler, Liderlik Fikirleri ve Danışmanlık, Spor, Sağlık ve Refah Bilinci başlıkları etrafında öğrencilere yöneticilik anlamında içerikler sundu.

Sycamore Vakfı tarafından yürütülen Dijital Liderlik Programı,  24-28 Ağustos  Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Program, öğrenmeyi son derece keyifli ve bağlantılı hale getirmeye odaklanan interaktif danışmanlık atölyeleri ve etkinliklerinden oluştu.

Program temaları öğrenciler için en geniş kapsamlı öğrenme deneyimlerini temsil eden fikirler seçilerek hazırlandı. Program uygulayıcılar, çağdaş dünyanın şekillendirilmesine önemli bir rol oynayan konuları, günlük hayatın işleyişi, diğer kültür ve toplumlarla bağlantılı bir şekilde aktarmayı hedefledi.

Tamamlanan Program temaları;

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile küresel ekonomik büyüme seviyeleri ve yaşam standartları da yükselmeye başlamıştır. Günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu temanın önemi yadsınamaz. Programın bir parçası olarak, öğrenciler bilimsel gelişimin dönüşümsel rolünü ve çeşitli endüstri alanları ve farklı yerlerde ihtiyaçları nasıl karşıladığını keşfetmektedir. Program kapsamında çığır açan araştırmalardan küresel çaptaki en büyük değişim faktörlerine kadar çeşitli alanları gözlemleyen öğrenciler, enerji, güvenlik, tıp, ulaşım ve iletişim gibi alanlardaki her kararın hepimiz üzerinde nasıl büyük bir etkisi olduğunu tartışmaktadır.

Kültür ve Sanat

Kişisel gelişimi desteklerken dünyanın çeşitli yerlerinden farklı altyapılara sahip kişileri bir araya getiren kültür ve sanat çalışmaları, farklı alanlarda öğrencilerin ufkunu genişletmektedir. Öğrenciler, bu programa katılarak edebiyat, müzik ve sinema gibi alanları takdir ederken her bir kültür altyapısının korunması gerekliliğini bir kez daha idrak edeceklerdir. Ekonomik kalkınmadan sağlık saadet ve sosyal içlerleme gibi alanlarda kaydedilen gelişmelere kadar, öğrenciler sanat ve kültür çalışmaları vasıtasıyla yaratıcı düşünme ve sanatsal tutku alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalamaktadır.

Medya ve Politika

Her toplumun temelinde yatan karmaşık politika ve medya yapıları, bir toplumun kimliğinin tanımlanması ve toplumsal ruh halinin belirlenmesinde büyük bir önem arz etmektedir. Öğrenciler, bu alanda yapacakları çalışmalar vasıtasıyla her genç bireyin gelişiminde de büyük bir önem arz eden medya, politika ve yönetişim konularında bilgi düzeylerini artırmaktadır. Yerel, ulusal ve küresel düzeydeki çalışmaların işleyişinin ele alındığın program kapsamında, kişi ve topluluk haklarının korunması hususunda yargı ve yasa yapıcıların rolleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

İş Dünyası, İşletmeler ve Kariyer Olanakları

Öğrenciler, her küresel vatandaşın günlük yaşantısını etkileyen çalışma, yatırım yapma ve kazanmanın önemi hakkında düşünmeye teşvik edilmektedir. İş dünyasının sadece yaşam standardımızı değil, içinde bulunduğumuz çevreyi de etkisi altına aldığı göz önünde bulundurulduğunda, her gencin iş dünyası ve işletmelerin işleyişini idrak etmesi büyük önem arz etmektedir.

Liderlik Fikirleri ve Danışmanlık

Program kapsamında, kilit kişiler tarafından temel bilgi, beceri ve araçların geleceği şekillendirecek olan günümüz öğrencileri ile paylaşılması sağlanmaktadır. Ruhsal açıdan birbirine bağlı ve ileri görüşlü lider ve danışmanlarımız, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve politik bağlamlarda doğru karar alma konusunda aydınlatarak mümkün olan en iyi noktaya ulaşmalarını sağlamaktadır.

Günün Yansımaları

Programın temel parçalarından biri olarak, öğrenciler bütüncül bir gelişim sağlamak için günlük İslami değer ve uygulamalar çerçevesinde kendilerini geliştirmektedir. Uzmanlar ve düşünce liderleri, gün içinde öğrenilenler üzerinden giderek öğrencilere kişisel danışmanlık sunmakta; haftalık tartışmalar ile de inanç sistemine ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirilmektedir.

Masa Başı Sosyal Etki Diyaloğu 

Endüstriyel uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen masa başı sosyal etki diyalogları vasıtasıyla, öğrencilerin programın sosyal etkisi hakkında farkındalık düzeyleri artırılmaktadır. Çevre, kalkınma, iklim değişikliği ve sosyal girişimcilik gibi konuların ele alındığı masa başı çalışmalar çerçevesinde, öğrenciler, başkalarını saygı ile dinlerken kendi fikirlerini de ifade etme konusunda kendilerini geliştirme imkânı yakalamaktadır.

Spor, Sağlık ve Refah Bilinci

Bireyin kendisine odaklanan program kapsamında, sağlık, spordan sağlıklı beslenme çalıştaylarına kadar çeşitli etkinlikler ile öğrenciler eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarmaktadır.

Spor ve egzersiz alanında verilen bilgiler ile öğrencilerin sağlık ve refah konusunda olumlu modeller olarak gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Destek Hizmetleri

Deneyimli öğretmen ve uzmanların yanı sıra, program tam teşekküllü destek personeli ile de desteklenmektedir. Bu personel tarafından sunulan destek vasıtasıyla öğrencilerin gelişim, öğrenme ve program çerçevesinde elde ettikleri deneyimleri en iyi şekilde yaşamasına imkân tanınmaktadır.