NUN Okulları Kampları Hakkında


NUN Kampları ile öğrencilere kendini keşfetme, doğayla iç içe olma, yeni arkadaşlıklar kurma, uluslararası ve çok kültürlü bir ortamda yaşama, dil gelişimi gibi önemli deneyimler sunuyoruz.

NUN Okulları Beykoz Kampüsümüzde gerçekleşecek yaz ve kış kamplarımızda doğa ile iç içe “sürdürülebilir yaşam”, “yaşam becerileri gelişimi”, “sosyal liderlik becerileri gelişimi” odaklı aktivitelerimizi uyguluyoruz. Öğrenciler hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor, bilgiyi havada, suda, toprakta, ormanda arıyorlar.
Kamp boyunca öğrenciler pek çok beceri ve yetkinlik kazanıyorlar. Arkadaşlık, dostluk, iş birliği, takım çalışması, rekabet, empati kurma, saygı duyma, güven duyma, merhamet etme, adaletli olma, direnç kazanma, eleştirel düşünme, zamanı yönetme, yaratıcı problem çözme, analiz etme bunlardan bazıları.

NUN Kampları ile 6-8 ve 8-10 yaş grubu öğrencilerin doğayla buluşmasını sağlıyoruz. Doğa bilimleri dersi öğrencilerin toprak, su, hava ve bitki konusundaki bilgilerini arttırırken, doğadaki dengeyi görmelerine yardımcı oluyor. Her bir öğrenci “doğanın korunması”, “doğal kaynakların etkili ve sürdürülebilir kullanılması” gibi küresel konuları yerinde ve örnekleriyle görerek bu alanlarda duyarlılık kazanıyor.

11-14 yaş grubu öğrencilerin ise sahip oldukları bilgileri ve becerileri bilimsel faaliyetlere dönüştürmeleri için çalışıyoruz. Öğrenciler, bilişsel, duyusal ve psiko-motor alan gelişimlerini, sözel ya da görsel aktarımla değil “yaparak-yaşayarak” gerçekleştiriyorlar.


Bunun yanı sıra farklı alan modüllerinden oluşan NUN Dijital Okul programları düzenleniyoruz. Her dersin bir modülü oluşturacağı programda her modül farklı bir branşı içeriyor.

Farklı modüllerle öğrencilerin birçok becerisini aynı anda geliştirmeye odaklanan kamplar ile sürdürebilir yaşamdan teknolojiye, bilimden spora geniş yelpazede içerikler sunuyoruz. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre modül seçimi yapabiliyorlar. Programlara katılan öğrenciler derslerin sonunda sertifikalarını alıyorlar.

NUN Kampları ile öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek vermeyi, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda lisans tercihi yapacak öğrenciler için üniversite dersleri hakkında malumat sahibi olacakları içerikleri sunmayı amaçlıyoruz.